logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Duw! er mor eang yw dy waith

Duw! er mor eang yw dy waith, Yn llanw’r holl greadigaeth faith, ‘D oes dim drwy waith dy ddwylaw oll At gadw dyn fu gynt ar goll. Dyma lle mae d’anfeidrol ras I’r eitha’n cael ei daenu i maes; A holl lythrennau d’enw a gawn Yn cael eu dangos yma’n llawn. Ar Galfari, rhwng daer […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Edrycha’r glas ‘na yn yr awyr

Edrycha’r glas ‘na yn yr awyr siapiau hardd cymylau gwyn, Y gwynt yn chwythu ar fy ngwyneb a’i sŵn yn rhuthro ble y mynn. Sut faswn i petawn i yno y dydd croeshoeliwyd Iesu cu, Pan rwygwyd llen y deml’n hanner a threchwyd grym marwolaeth du? Mae’r greadigaeth yn disgwyl,  mae’r greadigaeth yn disgwyl, Mae’r […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 14, 2019

F’enaid, gwêl i Gethsemane

F’enaid, gwêl i Gethsemane, edrych ar dy Brynwr mawr yn yr ing a’r ymdrech meddwl, chwys a gwaed yn llifo i lawr. Dyma’r cariad mwyaf rhyfedd, mwyaf rhyfedd fu erioed! Yn yr ardd, pan ddaliwyd Iesu, fe atebodd drosom ni, “Gadewch iddynt hwy fynd ymaith, yn eu lle cymerwch fi!” Dyma’r cariad mwyaf rhyfedd, mwyaf […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Fe roddaist heibio orsedd nef

Fe roddaist heibio orsedd nef, I gerdded llwybr tua’r bedd, Dioddef trais y rhai a greaist ac a geraist. Dygaist faich f’euogrwydd i – Marw ar groes, ond codaist ti; Nawr teyrnasu rwyt O’r nef yn ddyrchafedig. O galluoga fi i’th foli di, Prynaist fi a’th waed ar Galfari; Cyffesaf a charaf di’n dragwyddol. Ti […]


Fe’i harchollwyd

Fe’i harchollwyd am ein troseddau, A thros ein hanwireddau ni; Pris ein heddwch ni roddwyd arno, A chawsom ni lwyr iachad. Fe’i harweiniwyd ef i’r lladdfa, Cymerodd ef ein beiau ni; Ac o dir y byw fe’i torrwyd, Yr un di-fai drosom ni. Crwydro wnaethom ni bob un, Aethom bawb i’w ffordd ei hun, Ac […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Fe’th ddilynaf di at y Groes

Fe’th ddilynaf di at y groes A phlygu i lawr, plygu i lawr. Fe’th ddilynaf di at y groes, A phlygu i lawr, plygu i lawr. Gwisg fi â’th gyfiawnder di, Golch fi yn lân o’m haflendid. Rwy’n dewis dilyn ôl dy droed. O! pura fi’n llwyr, pura fi’n llwyr. Rho dy gusan i’m hiacháu, […]


Ffordd newydd wnaed gan Iesu Grist

Ffordd newydd wnaed gan Iesu Grist I basio heibio i uffern drist, Wedi ei phalmantu ganddo Ef, O ganol byd i ganol nef. Agorodd Ef yn lled y pen, Holl euraidd byrth y nefoedd wen; Mae rhyddid i’w gariadau Ef I mewn i holl drigfannau’r nef. Os tonnau gawn, a stormydd chwith, Mae Duw o’n […]


Fy enaid, ymorffwys ar aberth y groes

Fy enaid, ymorffwys ar aberth y groes, ‘does arall a’th gyfyd o ddyfnder dy loes; offrymodd ei hunan yn ddifai i Dduw, yn haeddiant yr aberth mi gredaf caf fyw. Mae munud o edrych ar aberth y groes yn tawel ddistewi môr tonnog fy oes; mae llewyrch ei ŵyneb yn dwyn y fath hedd nes […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Fy Iesu yw fy Nuw

Fy Iesu yw fy Nuw, Fy noddfa gadarn gref; Ni fedd fy enaid gwan, Ddim arall dan y nef; Mae Ef ei Hun a’i angau drud, Yn fwy na’r nef, yn fwy na’r byd. Fy nymuniadau i gyd Sy’n cael atebiad llawn, A’m holl serchiadau ‘nghyd Hyfrydwch nefol iawn, Pan fyddwy’n gweld wrth olau’r wawr, […]


Fy Nhad, dy gariad di

Fy Nhad, dy gariad di A dalodd drosof fi, I mi, yr euog un Fynd yn rhydd! Rhyfeddod nef, o’r fath gariad, Ei fywyd Ef drosof fi. O gariad rhad – marw yn fy lle, I mi gael byw, i mi gael byw. Yr Un ar groes o bren, Fab Duw, wrthodwyd. Ond o, ei […]