logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Fyth, fyth rhyfedda’ i’r cariad

Fyth, fyth rhyfedda’ i’r cariad yn nhragwyddoldeb pell, a drefnodd yn yr arfaeth im etifeddiaeth well na’r ddaear a’i thrysorau, a’i brau bleserau ‘nghyd; fy nghyfoeth mawr na dderfydd yw Iesu, Prynwr byd. Ar noswaith oer fe chwysai y gwaed yn ddafnau i lawr, ac ef mewn ymdrech meddwl yn talu’n dyled fawr; fe yfai’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Gogoniant fo i’r Arglwydd

Gogoniant fo i’r Arglwydd a ddug ein beiau i gyd i’w hoelio ar Galfaria i farw yno ‘nghyd; cyfiawnder yw ei enw, trugaredd yw ei lef, a garodd ei elynion yn fwy na gwychder nef. Mae’n diffodd fflamau gofid, mae’n difa brath pob clwy’; fe roes y cyfan unwaith a’i fawredd eto’n fwy dihangodd o […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Gorffennwyd! Y Meseia roes

Gorffennwyd! Y Meseia roes Ei fywyd dros bechodau’r byd; Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed – Cyflawnwyd diben aberth drud. Gorffennwyd! Talwyd dyled lawn Brynhawn drwy aberth Calfari. Gwnaed perffaith Iawn drwy waed yr Oen, Bu farw Iesu drosom ni. Fe rwygwyd llen y deml fu, Agorwyd ffordd i’r nefoedd fry; Trwy Grist fe chwalwyd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Grym y Groes (O am weld y wawr)

O am weld y wawr ar y t’wyllaf ddydd; Crist ar ei ffordd i Galfari. Barnwyd gan y byd Yna’i guro’n friw A’i roi ar groes o bren, O’r fath rym – grym y Groes Oen ein Duw’n diodde loes. Dig y nef arno ef, I’n gael maddeuant wrth ei groes. O am weld y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 8, 2015

Gwêl ar y croesbren acw

Gwêl ar y croesbren acw gyfiawnder mawr y ne’, doethineb a thrugaredd yn gorwedd mewn un lle, a chariad anfesurol yn awr i gyd yn un fel afon fawr, lifeiriol yn rhedeg at y dyn. Cynefin iawn â dolur a Gŵr gofidus fu, er dwyn tangnefedd rhyfedd ac iechyd llawn i ni; fe ddygodd ein […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Heddiw’r ffynnon a agorwyd

Heddiw’r ffynnon a agorwyd, disglair fel y grisial clir; y mae’n llanw ac yn llifo dros wastadedd Salem dir: bro a bryniau a gaiff brofi rhin y dŵr. Minnau ddof i’r ffynnon loyw darddodd allan ar y bryn, ac mi olchaf f’enaid euog ganwaith yn y dyfroedd hyn: myrdd o feiau dafla’ i lawr i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

I Galfaria trof fy ŵyneb

I Galfaria trof fy ŵyneb, ar Galfaria gwyn fy myd: y mae gras ac anfarwoldeb yn diferu drosto i gyd; pen Calfaria, yno, f’enaid, gwna dy nyth. Yno clywaf gyda’r awel salmau’r nef yn dod i lawr ddysgwyd wrth afonydd Babel gynt yng ngwlad y cystudd mawr: pen Calfaria gydia’r ddaear wrth y nef. Dringo’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

I’r lladdfa

I’r lladdfa yn dy g’wilydd Yr aethost fel oen. Ac ar dy gefn y cludaist di fyd O helbul a phoen. Gwaedu, marw, gwaedu, marw. Rwyt ti’n fyw, rwyt ti’n fyw, Atgyfodaist! Haleliwia! Yr holl nerth a’r gogoniant a roddwyd Haleliwia, lesu i ti. Ar doriad gwawr Mair Fadlen A’i dagrau yn lli, Yn ei […]


Iesu ei hunan yw fy mywyd

Iesu ei hunan yw fy mywyd, Iesu’n marw ar y groes: y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes; gwacter annherfynol ydyw meddu daear, da na dyn; colled ennill popeth arall oni enillir di dy hun. Dyma ddyfnder o drysorau, dyma ryw anfeidrol rodd, dyma wrthrych ges o’r diwedd ag sy’n hollol wrth fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Iesu ei Hunan yw fy mywyd

Iesu ei Hunan yw fy mywyd – Iesu’n marw ar y Groes, Y trysorau mwyaf feddaf Yw ei chwerw angau loes; Gwacter annherfynol ydyw Meddu daear, da, na dyn; Colled ennill popeth arall, Oni enillir Di dy Hun. Dyma ddyfnder o drysorau, Dyma ryw anfeidrol rodd, Dyma wrthrych ges o’r diwedd Ag sy’n hollol wrth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 10, 2015