logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

I ddyddiau’r glanio ar y lloer

I ddyddiau’r glanio ar y lloer y’n ganed, Iôr, bob un, a gwelsom wyrthiau eraill drwy y ddawn a roist i ddyn. Ond dyro weled gwyrthiau mwy – cael sathru dan ein troed yr afiechydon creulon, cry’ sy’n blino’r byd erioed. Rho inni’n fuan weled dydd na cheir, drugarog Dduw, na newyn blin na thlodi […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 21, 2016

Mae ‘na newyn o fath arall

Mae ’na newyn o fath arall Ar y rhai sy’n dda eu byd, Er na welir hwy yn marw Nac yn wylo ar y stryd. Mae na angen dwfn a dirgel Sydd ym mhawb o’n cwmpas ni; Er na welwn hwy’n dihoeni, Er na chodant lef na chri. O rho dy fanna, Iôr, yn y […]


Ni yw y bobl elwir wrth d’enw di

Ni yw y bobl elwir wrth d’enw di. Fe lefwn arnat nawr, Arglwydd clyw ein cri; Yn ein gwlad sydd mor dywyll, llewyrcha trwom ni. Wrth i’n geisio d’wyneb di, O! clyw ein cri; Côd dy eglwys, cyffwrdd Gymru, Boed i’th deyrnas ddod. Côd dy eglwys, cyffwrdd Gymru, Gwneler dy ewyllys di. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon […]


O Arglwydd grasol, trugarha

O Arglwydd grasol, trugarha a symud bla y gwledydd, darostwng falchder calon dyn a nwydau’r blin orthrymydd; a dysg genhedloedd byd o’r bron i rodio’n isel ger dy fron, Iôr union, bydd arweinydd. Mae’r nos yn ddu, a ninnau ‘mhell, a throm yw’r fflangell arnom; crwydrasom i’r anialwch maith a’th gyfraith wrthodasom; O Arglwydd, maddau […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

O Dduw, a roddaist gynt

O Dduw, a roddaist gynt dy nod ar bant a bryn, a gosod craig ar graig dan glo’n y llethrau hyn, bendithia waith pob saer a fu yn dwyn ei faen i fur dy dŷ. Tydi sy’n galw’r pren o’r fesen yn ei bryd, a gwasgu haul a glaw canrifoedd ynddo ‘nghyd: O cofia waith […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

O lesu’r Meddyg da

O lesu’r Meddyg da, Ffisigwr mawr y byd, O cofia deulu’r poen a’r pla, a’r cleifion oll i gyd. Tydi yn unig ŵyr holl gystudd plant y llawr, y rhai sy’n crefu am yr hwyr, yn griddfan am y wawr. O boed dy lygaid di ar bawb sy’n wael eu gwedd, a chofia’r rhai sy’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

O maddau i ni, Dad pob llwyth

O maddau i ni, Dad pob llwyth, am fod mor fyddar cyd heb ddewis gwrando cwyn dy blant o warth y trydydd byd. At fyrddau ein neithiorau bras daw llef eu cythlwng hwy; meddala’n calon fel na wnawn eu diystyru mwy. Ni chawsant hwy na tho na thân yn gysur rhag yr hin, na chymorth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 28, 2015

O nefol Dad, y bythol ieuanc Dduw

O nefol Dad, y bythol ieuanc Dduw, erglyw ein llef ar ran ieuenctid byd, yng ngwanwyn oes a than gyfaredd byw, O tyn ni at dy Fab a’i antur ddrud. Rho inni wybod rhin a grym apêl a sêl ei fywyd pur a’i aberth llwyr, gan fentro nawr ei ddilyn, doed a ddêl, hyd union […]


O’r fath dywyllwch sy’n llethu ein byd

O’r fath dywyllwch sy’n llethu ein byd – Anghyfiawnder, a gorthrwm a phoen. Gwledydd yn llithro’i anobaith mor ddwfn, Ond trodd tyrfa fawr at yr Oen. Gwelant wrthryfel drwy’r tir – Tristwch gorffwylledd ein hil. Tyrd i’n plith ni Arglwydd Iesu, Tywallt dy Ysbryd yn awr. Tyrd i’n plith ni Arglwydd Iesu, Tywallt dy Ysbryd […]


Rho i ni lygad Crist i weld yn iawn

Rho i ni lygad Crist i weld yn iawn y ffiniau ffals a ddrylliwyd un prynhawn, er mwyn i ni gael carthu’n rhagfarn cas a gweld pob lliw yn hardd yn haul dy ras: O cuddia ni er mwyn dy ddangos di, y dyn dros eraill yw ein Harglwydd ni. Rho i ni ddwylo Crist […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016