logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cyd-foliannwn Di, O Arglwydd

Tôn: Lyons (677 Caneuon Ffydd) Moliannu Duw Cyd-foliannwn Di, O Arglwydd, am bob cennad fu’n ein gwlad yn lledaenu dy efengyl ac ehangu dy fawrhad; trwy eu cariad a’u hymroddiad clywodd Cymry am dy ras, ac am Iesu’r un ddaeth atom i’n gwas’naethu ni fel Gwas. Cyd-weddïwn arnat, Arglwydd heddiw, pan ddirmygir Crist, a phan ddengys […]


Da yw ein byd, wrth lenwi’n hysguboriau

Da yw ein byd, wrth lenwi’n hysguboriau heb hidio dim am newyn ein heneidiau; maddau, O Dduw, na fynnwn weled eisiau gwir Fara’r Bywyd. Digon i ni yw’r hyn nad yw’n digoni, yfwn o ffrwd nad yw yn disychedu; maddau, O Dduw, i ni sydd yn dirmygu Ffynnon y Bywyd. Cod ni, O Dduw, o […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 28, 2016

Dduw Iôr ein tadau, nefol Dad

Dduw Iôr ein tadau, nefol Dad, O achub a sancteiddia’n gwlad; cysegra’n dyheadau ni i geisio dy ogoniant di. Ein tŵr a’n tarian ar ein taith a’n t’wysog fuost oesoedd maith; rhoist yn ein calon ddwyfol dân ac yn ein genau nefol gân. O atal rwysg ein gwamal fryd a gwared ni rhag twyll y […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 10, 2015

Deui atom yn ein gwendid

Deui atom yn ein gwendid gan ein codi ar ein traed, drwy dy Ysbryd, drwy dy bobol, sefyll yr wyt ti o’n plaid. Deui atom yn ein trallod gyda chysur yn dy lais, drwy dy Ysbryd, drwy dy bobol, parod wyt i wrando’n cais. Deui atom mewn cymdogion am it weld ein lludded ni: ti […]


Dragwyddol Dduw, sy’n Dad holl deulu’r llawr

Dragwyddol Dduw, sy’n Dad holl deulu’r llawr, erglyw ein cri yn ein cyfyngder mawr, yn nos ein hadfyd rho in weled gwawr dy heddwch di. Dy ysig blant sy’n ebyrth trais a brad, a dicter chwerw ar wasgar drwy bob gwlad, a brwydro blin rhwng brodyr; O ein Tad, erglyw ein cri. Rhag tywallt gwaed […]


Dros Gymru’n gwlad

Dros Gymru’n gwlad, O Dad, dyrchafwn gri, y winllan wen a roed i’n gofal ni; d’amddiffyn cryf a’i cadwo’n ffyddlon byth, a boed i’r gwir a’r glân gael ynddi nyth; er mwyn dy Fab a’i prynodd iddo’i hun, O crea hi yn Gymru ar dy lun. O deued dydd pan fo awelon Duw yn chwythu […]


Dysg imi garu Cymru

Dysg imi garu Cymru, ei thir a’i broydd mwyn, rho help im fod yn ffyddlon bob amser er ei mwyn; O dysg i mi drysori ei hiaith a’i llên a’i chân fel na bo dim yn llygru yr etifeddiaeth lân. Dysg imi garu cyd-ddyn heb gadw dim yn ôl, heb ildio i amheuon nac unrhyw […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 18, 2016

Ein gwlad a’n pobol gofiwn nawr

Ein gwlad a’n pobol gofiwn nawr mewn gweddi wrth dy orsedd fawr; gad i’n teuluoedd geisio byw mewn heddwch gyda thi, O Dduw. Yng nghanol anawsterau’r oes boed inni dderbyn golau’r groes a chofio’r Gŵr a’i rhoes ei hun i ddwyn dynoliaeth ar dy lun. Lle mae casineb, cariad fo, a lle mae cam, maddeuant […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 16, 2016

Ellir newid ein gwlad?

Ellir newid ein gwlad? Ellir achub ein gwlad? Ellir troi’n gwlad ‘nôl atat Ti? Plygwn o’th flaen, Lawr ar ein gliniau, Dad. Plygwn o’th flaen, Lawr ar ein gliniau, Dad. Tyrd i newid ein gwlad. Tyrd i achub ein gwlad. Tyrd i droi’n gwlad ‘nôl atat ti. Can A Nation Be Changed?: Matt Redman, Cyfieithiad […]


Fel aur sy’n werthfawr

Fel aur sy’n werthfawr, a melysder diliau mêl, Gwn dy fod yn caru’r ddinas hon – O! gwêl Yr holl blant sy’n chwarae ar ei strydoedd hi, A phob baban bach sy’n llefain yn ei grud. Pawb sy’n drysu neu’n syrffedu yn ei waith, Neu sy’n diodde rhwystredigaeth araf daith. Rwy’n teimlo gwefr wrth feddwl, […]