logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Er yr holl ofid sy’n llethu fy myd

Er yr holl ofid sy’n llethu fy myd Mae Enw Iesu’n fwy nerthol; Er yr holl ofn a’r amheuon i gyd, Mae Enw Iesu’n fwy nerthol; Grymoedd sy’n bygwth dinistrio ein ffydd, Wrth enw Iesu, sy’n colli’r dydd; Gwag grefyddoldeb yn fethiant a fydd, Mae enw yr Iesu’n fwy nerthol. Iesu, dy enw sy’n gryf […]


Fy nymuniad, paid â gorffwys

Fy nymuniad, paid â gorffwys Ar un tegan is y nef; Eto ‘rioed ni welodd llygad Wrthrych tebyg iddo Ef: Cerdda rhagot, ‘Rwyt ti bron a’i wir fwynhau. Ffárwel, ffárwel oll a welaf, Oll sydd ar y ddae’r yn byw; Gedwch imi, ond munudyn, Gael yn rhywle gwrdd â’m Duw: Dyna leinw ‘Nymuniadau oll yn […]


Gwell dy drugaredd Di a’th hedd

Gwell dy drugaredd Di a’th hedd Na’r byd, na’r bywyd chwaith; Ac ni all angel gyfri’ eu gwerth I dragwyddoldeb maith. Ac mae pob peth yn eiddo im Heb eisiau, a heb drai; Ac nid oes diffyg ddaw i’r lle Y ceffir dy fwynhau. Mae pob dymuniad, a phob chwant, Fyth yno’n eitha’ llawn; A […]


Iôr anfeidrol, yn dy gwmni

Iôr anfeidrol, yn dy gwmni daw gorfoledd imi’n llawn, ymollyngaf yn dy gariad ac ymgollaf yn dy ddawn; dy gadernid sy’n fy nghynnal, mae dy ddoniau yn ddi-ri’, cyfoeth ydwyt heb ddim terfyn, mae cyflawnder ynot ti. Iôr anfeidrol, yn dy gwmni mae fy nos yn troi yn ddydd, mae rhyfeddod dy oleuni heddiw yn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 18, 2016

Mae tywyll anial nos

Mae tywyll anial nos, Peryglon o bob rhyw, Holl ofnau’r bedd, pob meddwl gwan, Yn ffoi o’r fan bo ‘Nuw: Ond tegwch dwyfol clir, A chariad pur a hedd, Gaiff fod yn wleddoedd pur di-drai I’r rhai sy’n gweld ei wedd. Lle byddych Di, fy Nuw, Anfarwol fywyd sy, Yn tarddu, megis dŵr o’r graig, […]


O adfer, Dduw

O adfer, Dduw, anrhydedd d’enw drud, Dy rym brenhinol nerthol A’th fraich a sigla’r byd, Nes dod a dynion mewn parchedig ofn At y bywiol Dduw – Dy Deyrnas fydd yn para byth. O adfer, Dduw, dy enw ym mhob man, Diwygia’th eglwys heddiw Â’th dân, cod hi i’r lan. Ac yn dy ddicter, Arglwydd, […]


O Dduw, ein nerth mewn oesoedd gynt

O Dduw, ein nerth mewn oesoedd gynt, ein gobaith am a ddaw, ein lloches rhag ystormus wynt a’n bythol gartref draw. Cyn llunio’r bryniau o un rhyw, cyn gosod seiliau’r byd, o dragwyddoldeb ti wyt Dduw, parhei yr un o hyd. Mil o flynyddoedd iti sydd fel doe pan ddêl i ben neu wyliadwriaeth cyn […]


Salm 149

O canwch i’r Arglwydd gân newydd, ei seintiau, Ym mrenin a chreuwr y byd, llawenhewch! A molwch ei enw â dawnsio a chanu, Â thympan a thelyn addolwch, mwynhewch! Oherwydd mae Duw wrth ei fodd gyda’i bobl, Mae’n rhoi gwaredigaeth i’r eiddil a’r gwan, O canwch i’r Arglwydd gân newydd, ei seintiau, Yng nghanol ei […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 14, 2016

Salm 40

Disgwyl bûm i wrth fy Nuw Ac yna plygodd ataf, Cododd fi o’r mwd a’r baw Mae ‘nhraed ar graig: ni faglaf. Rhoddodd yn fy nghalon gân O fawl i’n Duw goruchaf. Bydd llawer un, pan welant hyn, Yn ofni Duw o’r newydd, Gwyn ei fyd yr un sy’n wir Ymddiried yn yr Arglwydd. Ni […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 13, 2016

Sancteiddrwydd im yw’r Oen di-nam

Sancteiddrwydd im yw’r Oen di-nam ‘Nghyfiawnder, a’m doethineb, Fy mhrynedigaeth o bob pla, Fy Nuw i dragwyddoldeb. Ces weld mai Ef yw ‘Mrenin da Fy Mhroffwyd a’m Hoffeiriad, Fy Nerth a’m Trysor mawr a’m Tŵr, F’Eiriolwr fry a’m Ceidwad. Ar ochor f’enaid tlawd y bydd Ar fore dydd marwolaeth; Yn ŵyneb angau mi wnaf ble, […]