logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di

Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di – Ildiaist ti bopeth a marw i mi. Lawer tro, rhyfeddais i ti f’achub i – Meddyliau fel hyn ddaw i’m cof, Meddyliau fel hyn ddaw i’m cof. Ac unwaith eto syllu wnaf ar groes Calfari, A sylweddoli dyfnder gras dy gariad i mi. Diolch i ti eto […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Iesu yw’r Iôr – y gri sy’n atsain drwy y cread

Iesu yw’r Iôr! – y gri sy’n atsain drwy y cread, Disglair Ei rym, tragwyddol Air, ein Craig. Gwir Fab ein Duw, sy’n llenwi’r nefoedd â’i ogoniant, Sy’n ein gwahodd i brofi’r Bara byw. Iesu yw’r Iôr – a’i lais sy’n cynnal y planedau, Ond rhoes o’r neilltu goron nef o’i ras. Iesu y dyn, […]


Iesu, pwy all fod yn fwy na thi?

Iesu, pwy all fod yn fwy na thi? Iesu, ti yw ‘ngobaith i, Iesu’ ti yw ‘mywyd i, Iesu, fy nghyflawnder i, Iesu, caraf di. Iesu, daethost gynt i’n daear ni, gwisgo cnawd a wnaethost ti, yn ddibechod rhodiaist ti er mwyn dod i’n hachub ni, Iesu, caraf di. Iesu, gwrando ar fy egwan gri, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015

Mae dy waed

Mae dy waed yn fy nghlanhau, Mae dy waed yn rhoi bywyd im, Mae dy waed, dy werthfawr waed, Wedi ’mhrynu i yn rhydd A’m golchi i’n lân fel eira gwyn, eira gwyn. Fy lesu yn aberth drosof fi. It’s your blood, Michael Christ. Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © Mercy Publishing/Thankyou Music 1985 Gwein. gan […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Mae rhyw fyrdd o ryfeddodau

Mae rhyw fyrdd o ryfeddodau, Iesu, yn dy farwol glwy’; trwy dy loes, dy gur a’th angau caed trysorau fwy na mwy: ni all ceriwb byth na seraff lawn fynegi gwerth yr Iawn a roed drosom gan Gyfryngwr ar Galfaria un prynhawn. Pwy all fesur maint ei gariad, a rhinweddau maith ei ras? Nid angylion, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Mor deilwng yw’r Oen

Mor deilwng yw’r Oen fu farw mewn poen er mwyn i droseddwyr gael byw; trwy rinwedd ei waed mawr heddwch a wnaed: cymodwyd gelynion â Duw. Pan gododd Mab Duw o’i feddrod yn fyw dinistriodd holl gryfder y ddraig; gorchfygodd drwy’i waed bob gelyn a gaed: cydganed preswylwyr y graig. Pan ddelo’r holl saint o’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Mor fawr yw cariad Duw y Tad

Mor fawr yw cariad Duw y Tad, Ni ellir byth ei fesur; Fe roddodd ef ei Fab yn Iawn I achub gwael bechadur. Does neb all ddirnad maint ei boen, Pan guddiodd Duw y Tad ei wedd; Aeth t’wyllwch dudew drwy y tir Er mwyn i’n gael tangnefedd. Mor rhyfedd yw ei weld ar groes, […]


Nid gosgordd na brenhinol rwysg

Nid gosgordd na brenhinol rwysg Gaed i Frenin Nef, Na gwylnos weddi dan y sêr Ar ei farw Ef; Na baner bri ar hanner mast Er gwarth y Groes, Na blodau’n perarogi’r ffordd Arweiniai at Ei fedd ar y Pasg cyntaf un. Dim torchau’n deyrnged ar y llawr – Gwatwar milwyr gaed, A dim ond […]


O dyma fore

O! Dyma fore, llawen a disglair, A gobaith yn gwawrio’n Jerwsalem; Carreg symudwyd, gwag oedd y bedd, Wrth i angel gyhoeddi, ‘Cyfodwyd’! Gweithredwyd gynllun Duw Cariad yw, Croes ein Crist Aberth pur ei waed Cyflawnwyd drosom ni, Mae E’n fyw! Atgyfododd Crist o’r bedd! Mair oedd yn wylo, ‘Ble mae fy Arglwydd?’ Mewn tristwch y […]


O gorfoleddwn oll yn awr

O gorfoleddwn oll yn awr, daeth golau’r nef i nos y llawr; mae’r Gŵr a ddrylliodd rym y bedd yn rhodio’n rhydd ar newydd wedd: rhown fawl ar gân i’r uchel Dduw, mae Crist ein Pasg o hyd yn fyw. Nid arglwyddiaetha angau mwy ar deulu’r ffydd, gwaredir hwy; y blaenffrwyth hardd yw Mab y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016