logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Fyth, fyth rhyfedda’ i’r cariad

Fyth, fyth rhyfedda’ i’r cariad yn nhragwyddoldeb pell, a drefnodd yn yr arfaeth im etifeddiaeth well na’r ddaear a’i thrysorau, a’i brau bleserau ‘nghyd; fy nghyfoeth mawr na dderfydd yw Iesu, Prynwr byd. Ar noswaith oer fe chwysai y gwaed yn ddafnau i lawr, ac ef mewn ymdrech meddwl yn talu’n dyled fawr; fe yfai’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Gogoniant fo i’r Arglwydd

Gogoniant fo i’r Arglwydd a ddug ein beiau i gyd i’w hoelio ar Galfaria i farw yno ‘nghyd; cyfiawnder yw ei enw, trugaredd yw ei lef, a garodd ei elynion yn fwy na gwychder nef. Mae’n diffodd fflamau gofid, mae’n difa brath pob clwy’; fe roes y cyfan unwaith a’i fawredd eto’n fwy dihangodd o […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Grym y Groes (O am weld y wawr)

O am weld y wawr ar y t’wyllaf ddydd; Crist ar ei ffordd i Galfari. Barnwyd gan y byd Yna’i guro’n friw A’i roi ar groes o bren, O’r fath rym – grym y Groes Oen ein Duw’n diodde loes. Dig y nef arno ef, I’n gael maddeuant wrth ei groes. O am weld y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 8, 2015

Gwêl ar y croesbren acw

Gwêl ar y croesbren acw gyfiawnder mawr y ne’, doethineb a thrugaredd yn gorwedd mewn un lle, a chariad anfesurol yn awr i gyd yn un fel afon fawr, lifeiriol yn rhedeg at y dyn. Cynefin iawn â dolur a Gŵr gofidus fu, er dwyn tangnefedd rhyfedd ac iechyd llawn i ni; fe ddygodd ein […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Haleliwia, Dad nefol

Haleliwia, Dad nefol, Am roi i ni dy Fab; Daeth fel oen i farw’n Iawn, A’n hachub drwy ei waed. Gwyddai beth a wnaethem – Ei ddyfal guro’n friw. Haleliwia, Dad nefol, Ei groes, fy ngobaith yw. Haleliwia, Dad nefol, Trwy ei fywyd rwyf yn fyw. Cyfieithiad Awdurdodedig : Arfon Jones. Hallelujah, My Father, Tim Cullen © […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 18, 2015

Haleliwia! O’r ymdrech fawr ar Galfarî

Haleliwia! Haleliwia! Haleliwia! O’r ymdrech fawr ar Galfarî, Dywysog Bywyd, daethost ti, gan ymdaith mewn anfarwol fri: Haleliwia! Ni allai holl ddolurus gur y goron ddrain a’r hoelion dur wanychu grym dy gariad pur: Haleliwia! Gadewaist fröydd brenin braw â phob awdurdod yn dy law, hyd faith derfynau’r byd a ddaw: Haleliwia! Pyrth uffern gaeaist, […]


Heddiw cododd Crist yn fyw

Heddiw cododd Crist yn fyw, Haleliwia! Llawen ddydd o foliant yw, Haleliwia! Dioddefodd angau loes, Haleliwia, er ein prynu ar y groes, Haleliwia! Canwn foliant iddo ef, Haleliwia! Crist ein Brenin mawr o’r nef, Haleliwia!; Dringodd fynydd Calfarî, Haleliwia! Aeth drwy’r bedd i’n hachub ni, Haleliwia! Trwy ei loes a’i boenau mawr, Haleliwia! daeth â […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

I’r lladdfa

I’r lladdfa yn dy g’wilydd Yr aethost fel oen. Ac ar dy gefn y cludaist di fyd O helbul a phoen. Gwaedu, marw, gwaedu, marw. Rwyt ti’n fyw, rwyt ti’n fyw, Atgyfodaist! Haleliwia! Yr holl nerth a’r gogoniant a roddwyd Haleliwia, lesu i ti. Ar doriad gwawr Mair Fadlen A’i dagrau yn lli, Yn ei […]


I’w liniau cwympodd Brenin nef

I’w liniau cwympodd Brenin nef Tra’n dioddef gofid mawr, Goleuni’r byd yn chwysu gwaed Yn ddafnau ar y llawr. Pa erchyllterau welodd Ef Yn unig yn yr ardd: ‘O cymer Di y cwpan hwn’, Ond gwnaf d’ewyllys Di Ond gwnaf d’ewyllys Di. I wybod byddai ffrindiau’n ffoi A’r nef yn dawel iawn, Yng Nghalfarî roedd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 3, 2015

Iesu Grist o’r nef a ddaeth

Iesu Grist o’r nef a ddaeth, Haleliwia! I Galfaria fryn yr aeth, Haleliwia! Marw wnaeth dros euog fyd, Haleliwia! Rhodder iddo’r clod i gyd, Haleliwia! Rhoddodd Iawn ar bren y groes, Haleliwia! I’n rhyddhau o feiau’n hoes, Haleliwia! Llawen floeddied nef a llawr, Haleliwia! Teilwng wyt, O Geidwad mawr, Haleliwia! Yn lle’r groes, cadd orsedd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015