logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O Iesu croeshoeliedig

O Iesu croeshoeliedig, Gwaredwr dynol-ryw, ti yw ein hunig obaith tra bôm ar dir y byw; dan feichiau o ofalon sy’n gwneud ein bron yn brudd mae d’enw, llawn diddanwch, yn troi ein nos yn ddydd. O Iesu croeshoeliedig, boed mawl i’th enw byth, doed dynion i’th foliannu rifedi’r bore wlith; aed sôn ymhell ac […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

O Iesu mawr, pwy ond tydi

O Iesu mawr, pwy ond tydi allasai farw drosom ni a’n dwyn o warth i fythol fri? Pwy all anghofio hyn? Doed myrdd ar fyrdd o bob rhyw ddawn i gydfawrhau d’anfeidrol Iawn, y gwaith gyflawnaist un prynhawn ar fythgofiadwy fryn. Nid yw y greadigaeth faith na’th holl arwyddion gwyrthiol chwaith yn gytbwys â’th achubol […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

O tyn y gorchudd yn y mynydd hyn

O tyn y gorchudd yn y mynydd hyn; llewyrched Haul Cyfiawnder gwyn o ben y bryn bu’r addfwyn Oen yn dioddef dan yr hoelion dur, o gariad pur i mi mewn poen. Ble, ble y gwnaf fy noddfa dan y ne’, ond yn ei glwyfau dyfnion e’? Y bicell gre’ aeth dan ei fron agorodd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

O’r nef y daeth, Fab di-nam

O’r nef y daeth, Fab di-nam, i’r byd yn dlawd heb feddu dim, i weini’n fwyn ar y gwan, ei fywyd roes i ni gael byw. Hwn yw ein Duw, y Brenin tlawd, fe’n geilw oll i’w ddilyn ef, i fyw bob dydd fel pe’n anrheg wiw o’i law: fe roddwn fawl i’r Brenin tlawd. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

O’r fath geidwad rhyfeddol yw Iesu: Cân Hosanna

O’r fath geidwad rhyfeddol yw Iesu, O’r fath geidwad rhyfeddol i ni; Gan roi heibio ogoniant y nefoedd Daeth ei hun i’w groes ar Galfari. Cân Hosanna, cân Hosanna, Cân Hosanna rown i frenin nef: Cân Hosanna, Pêr Hosanna, Cân Hosanna iddo Ef. Atgyfoddodd o’r bedd, Haleliwia! A bydd yntau am byth yn fyw; Ar […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 24, 2016

Oen ein Duw

Oen ein Duw, Sanctaidd Un, Iesu Grist, Fab y dyn, Hoeliwyd ef yn fy lle ar groes; Er mwyn i mi, yr euog un, Brofi y gwaed sydd eto’n glanhau, Yn iacháu, yn maddau. Fe’th ddyrchafaf di, Iesu fy aberth i; Ti yw ’Mhrynwr i, fy Arglwydd, ti yw Nuw. Fe’th ddyrchafaf di, teilwng ydwyt […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Orchfygwr angau, henffych well!

Orchfygwr angau, henffych well! Pan ddrylliaist byrth y bedd ar ofnau dynion torrodd gwawr, anadlodd awel hedd. Gan iti ennill mwy na’r byd yn rhodd i’th annwyl rai, ym mhebyll Seion pâr yn awr i filoedd lawenhau. Rho heddiw i rai ofnus, hedd; y llwythog esmwythâ; o garchar pechod tyrfa fawr, i glod dy ras, […]


Pan oedd Iesu dan yr hoelion

Pan oedd Iesu dan yr hoelion yn nyfnderoedd chwerw loes torrwyd beddrod i obeithion ei rai annwyl wrth y groes; cododd Iesu! Nos eu trallod aeth yn ddydd. Gyda sanctaidd wawr y bore teithiai’r gwragedd at y bedd, clywid ing yn sŵn eu camre, gwelid tristwch yn eu gwedd; cododd Iesu! Ocheneidiau droes yn gân. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 27, 2015

Pwy sy’n dod i Salem dref?

Pwy sy’n dod i Salem dref? Iesu’n Llywydd: taenwn ar ei lwybrau ef gangau’r palmwydd; rhoddwn iddo barch a chlod mewn Hosanna; atom ni mae heddiw’n dod Haleliwia! Pwy sy’n dod drwy byrth y bedd yn orchfygwr? Iesu Grist, Tywysog hedd, ein Gwaredwr: mae ei fryd ar wella’r byd o’i ddoluriau; rhoddwn iddo oll ynghyd […]


Pwy sydd yn marw drosof fi

Pwy sydd yn marw drosof fi Ar fryn y camwedd mawr, A grym maddeuant yn ei air Yn ing yr olaf awr? Cytgan: Yr Iesu yw, Eneiniog Duw, Yr anfonedig glân, Caf ynddo Ef orfoledd byw A rhin y dwyfol dân. Pwy sydd yn eiriol drosof fi, Bechadur gwael ei wedd, Gan ennill imi bardwn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016