logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cododd Iesu! Haleliwia, haleliwia!

Cododd Iesu! Haleliwia, haleliwia! Cododd Iesu! Cododd yn wir, haleliwia! Cariad a ddaeth, Gorchfygu a wnaeth, Collodd marwolaeth ei fri. O’r bedd yn fyw Am byth gyda Duw, Iesu ein Harglwydd a’n Rhi. Arglwydd yw Ef Dros bechod a’r bedd; Satan a syrth wrth ei draed! Ein Harglwydd sydd fawr, Pob glin blyga’i lawr – […]


Cof am y cyfiawn Iesu

Cof am y cyfiawn Iesu, y Person mwyaf hardd, ar noswaith drom anesmwyth bu’n chwysu yn yr ardd, a’i chwys yn ddafnau cochion yn syrthio ar y llawr: bydd canu am ei gariad i dragwyddoldeb mawr. Cof am y llu o filwyr â’u gwayw-ffyn yn dod i ddal yr Oen diniwed na wnaethai gam erioed; […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Cofio ‘rwyf yr awr ryfeddol

Cofio ‘rwyf yr awr ryfeddol, awr wirfoddol oedd i fod, awr a nodwyd cyn bod Eden, awr a’i diben wedi dod, awr ŵynebu ar un aberth, awr fy Nuw i wirio’i nerth, hen awr annwyl prynu’r enaid, awr y gwaed, pwy ŵyr ei gwerth? ALLTUD GLYN MAELOR, 1800-81 (Caneuon Ffydd 512)

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Cofir mwy am Fethlem Jwda

Cofir mwy am Fethlem Jwda, testun cân pechadur yw; cofir am y preseb hwnnw fu’n hyfrydwch cariad Duw: dwed o hyd pa mor ddrud iddo ef oedd cadw’r byd. Cofir mwy am Gethsemane lle’r ymdrechodd Mab y Dyn; cofir am y weddi ddyfal a weddïodd wrtho’i hun: dwed o hyd pa mor ddrud iddo ef […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Credaf yn yr Arglwydd Iesu

Credaf yn yr Arglwydd Iesu, Credaf ei fod yn Fab i Dduw, Credaf iddo farw ac atgyfodi, Credaf iddo farw yn ein lle. (Dynion) Ac rwy’n credu ei fod yn fyw yn awr, (Merched) Rwy’n credu ei fod yn fyw, (Pawb) Ac yn sefyll yn ein plith, (Dynion) Gyda’r nerth i’n hiacháu ni oll, (Merched) […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 19, 2015

Crist a orchfygodd

Crist a orchfygodd Fore’r trydydd dydd, Cododd ein Gwaredwr, Daeth o’i rwymau’n rhydd. Gwisgoedd ei ogoniant Sydd yn ddisglair iawn, Wedi gweld ei harddwch Ninnau lawenhawn. Crist a orchfygodd Fore’r trydydd dydd, Cododd ein Gwaredwr, Daeth o’i rwymau’n rhydd. Daw ef i’n cyfarch Gyda thoriad gwawr, Gwasgar ein hamheuon, Lladd ein hofnau mawr. Cryfach fyddwn […]


Cydlawenhawn, cyfododd Crist o’i fedd

Cydlawenhawn, cyfododd Crist o’i fedd, ac ar ein daear torrodd gwawr o hedd; i’r lan y daeth, ac ni all farw mwy, mae heddiw’n harddach am ei farwol glwy’: mae anfarwoldeb yn ei ŵyneb ef, ac yn ei law awdurdod ucha’r nef. Cydlawenhawn, fe ddaeth angylaidd lu i’w hebrwng adref i’w orseddfainc fry: mewn cwmwl […]


Cyfodi wnaeth Tywysog hedd

Haleliwia! Haleliwia! Haleliwia! Cyfodi wnaeth Tywysog hedd, gorchfygodd uffern fawr a’r bedd, esgynnodd i’w dragwyddol sedd: Haleliwia! Agorwyd disglair byrth y nef, fe glywir gorfoleddus lef fel sŵn y môr neu daran gref: Haleliwia! Y fuddugoliaeth fawr a gaed, daw’r nef a’r ddaear at ei draed, a chenir mwy drwy rin y gwaed: Haleliwia! Esgynnodd […]


D’wed wrth bawb, cyfododd yr Iesu

D’wed wrth bawb, cyfododd yr Iesu, Gad i’w fawl gwmpasu’r holl fyd; Dos a d’wed wrth bobloedd y gwledydd Fod Iesu Grist yn fyw.   Dod i’r preseb, mynd i’r bedd, Dod i’r stabal, mynd i’r groes. Fe roes ei fywyd Ef yn aberth drosom oll; Fe ddaeth o’i orsedd fry i gadw dynion coll, […]


Dad yn y nefoedd

Dad yn y nefoedd, Bydded i dy enw di Gael clod drwy’r byd i gyd. Dad yn y nefoedd, Deled nawr dy deyrnas A gwneler dy ewyllys di. Wnei di f’arwain i gyda’th olau Sanctaidd? Rwyf am roi i ti bob awr sydd o’m bywyd, A sychedu wnaf o ddyfnderoedd f’enaid. Fe’th addolaf di o’r […]