logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Torrwn fara ar ein gliniau yn gytûn

Torrwn fara ar ein gliniau yn gytûn, torrwn fara ar ein gliniau yn gytûn, a phan rof fy ngliniau i lawr gan wynebu haul y wawr, O Dduw, bydd drugarog wrthyf fi. Yfwn win ar ein gliniau yn gytûn, yfwn win ar ein gliniau yn gytûn, a phan rof fy ngliniau i lawr gan wynebu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 19, 2016

Ti yr hwn sy’n fôr o gariad

Ti yr hwn sy’n fôr o gariad ac yn galon fwy na’r byd, ar y ddau a blethodd gwlwm boed dy fendith di o hyd: bydd yn gwmni yn eu hymyl, bydd yn gysgod drwy eu hoes, ac ar lwybrau dyrys bywyd nertha’r ddau i barchu’r groes. Yn yr haul ac yn yr awel pan […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Tydi a wnaeth y wyrth, O Grist, Fab Duw

(Pantyfedwen) Tydi a wnaeth y wyrth, O Grist, Fab Duw, tydi a roddaist imi flas ar fyw: fe gydiaist ynof drwy dy Ysbryd Glân, ni allaf tra bwyf byw ond canu’r gân; ‘rwyf heddiw’n gweld yr harddwch sy’n parhau, ‘rwy’n teimlo’r ddwyfol ias sy’n bywiocáu; mae’r Haleliwia yn fy enaid i, a rhoddaf, Iesu, fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Tra bo adduned dau

Tra bo adduned dau heb golli lliwiau’r wawr a’n cymod yn parhau o hyd yn drysor mawr, O Dduw ein Iôr, rho inni ffydd i gadw’r naws o ddydd i ddydd. Tra bo anturiaeth serch yn llawn o’r gobaith glân, a delfryd mab a merch yn troi yn felys gân, rho help i ni, O […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Tyrd atom ni, O Grëwr pob goleuni

Tyrd atom ni, O Grëwr pob goleuni, tro di ein nos yn ddydd; pâr inni weld holl lwybrau’r daith yn gloywi dan lewyrch gras a ffydd. Tyrd atom ni, O Luniwr pob rhyw harddwch, rho inni’r doniau glân; tyn ni yn ôl i afael dy hyfrydwch lle mae’r dragwyddol gân. Tyrd atom ni, Arweinydd pererinion, […]


Ti sy’n llywio rhod yr amser

Ti sy’n llywio rhod yr amser ac yn creu pob newydd ddydd, gwrando, Iôr, ein deisyfiadau a chryfha yn awr ein ffydd: ynot y cawn oll fodolaeth, ti yw grym ein bywyd ni, ‘rwyt Greawdwr a Chynhaliwr, ystyr amser ydwyt ti. Maddau inni oll am gredu mai nyni sy’n cynnal byd a bod gwaith ein […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Tyrd, Ysbryd Glân, rho d’ olau clir

Tyrd, Ysbryd Glân, rho d’ olau clir I’n harwain drwy yr anial dir; Fel gallom ddilyn hwnnw a roes Ei fywyd trosom ar y groes; Yna, ‘n ôl gorffen ar ein gwaith, Cael gweld ei wedd ar ben y daith. Tyrd, Ysbryd Glân, i’w casglu oll, Dy blant sy’n cyflym fynd ar goll; Oddi wrth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

Trwy nos galar ac amheuon

Trwy nos galar ac amheuon Teithia pererinion lu, Ânt dan ganu cerddi Seion Tua gwlad addewid fry. Un yw amcan taith yr anial, Bywiol ffydd, un hefyd yw; Un y taer ddisgwyliad dyfal, Un y gobaith ddyry Duw. Un yw’r gân a seinia’r miloedd O un galon ac un llef; Un yw’r ymdrech a’r peryglon, […]


Telynau bychain Iesu

Yr adar bach sy’n canu Yn swynol ar y coed, Canmolant gariad Iesu, Y gorau fu erioed, Telynau bychain ydynt I lonni’r galon drist, ‘D oes allu i ddistewi Eu cân o fawl i Grist. Cytgan: Telynau bychain Iesu, a’u sain yn cyrraedd nef, I uno yn yr anthem. O foliant iddo Ef. Y blodau […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

Torri wnes fy addunedau

Torri wnes fy addunedau Gant o weithiau maith eu rhi’, Ac mae’n rhaid wrth ras anfeidrol I gadw euog fel myfi; Wrth yr orsedd ‘r wyf yn cwympo, Ac nid oes un enw i maes Ag a rydd im feddyginiaeth Ond yn unig gorsedd gras. Minnau rois fy holl ymddiried, Iesu, arnat Ti dy Hun; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 10, 2015