logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pa fodd y meiddiaf yn fy oes

Pa fodd y meiddiaf yn fy oes Dristâu na grwgnach dan y groes, A minnau’n gwybod am y fraint Mai’r groes yw coron pawb o’r saint? Mae dirmyg Crist yn well i mi Na holl drysorau’r byd a’i fri; Ei wawd fel sain berseiniol sydd, A’i groes yn fywyd imi fydd. Nid yw blinderau’r saint […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 14, 2015

Pan yn cerdded drwy’r dyfroedd

Pan yn cerdded drwy’r dyfroedd, Nid ofnaf fi. Pan yn cerdded drwy’r fflamau, Fyth ni’m llosgir i; Rwyt wedi fy achub. Fe delaist y pris; Gelwaist ar fy enw i. Rwyf yn eiddo llwyr i ti A gwn dy fod ti yn fy ngharu – Mor ddiogel yn dy gariad. Pan mae’r llif yn fy […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Pechadur wyf, da gŵyr fy Nuw

Pechadur wyf, da gŵyr fy Nuw, Llawn o archollion o bob rhyw, Yn byw mewn eisiau gwaed y groes Bob munud awr o’r dydd a’r nos! Yng nganol cyfyngderau lu, A myrddiwn o ofidiau du, Gad imi roddi pwys fy mhen I orffwys ar dy fynwes wen. Gad imi dreulio ‘nyddiau i gyd I edrych […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Pwy all ddirnad maint ei gariad

Pwy all ddirnad maint ei gariad ef A dirgelion arfaeth fawr y nef? Crist a ddaeth i farw yn ein lle Un waith am byth. Roedd yn Dduw cyn rhoddi bod i’r byd; Daeth fel Oen i farw’n aberth drud. Cariad mor fawr i gymodi’r byd Un waith am byth. Fe ganwn eto am ei […]


Pwy ddyry im falm o Gilead

Pwy ddyry im falm o Gilead, Maddeuant pur a hedd, Nes gwneud i’m hysbryd edrych Yn eon ar y bedd, A dianc ar wasgfaeon Euogrwydd creulon cry’? ‘Does neb ond Ef a hoeliwyd Ar fynydd Calfari. Yr hoelion geirwon caled, Gynt a’i trywanodd E’, Sy’n awr yn dal y nefoedd Gwmpasog yn ei lle: Mae […]


Rho olwg ar Dy gariad

Rho olwg ar dy gariad Rhyfeddol ataf fi; Y cariad ddaeth a Thi i’r byd I farw ar Galfari. O cymorth rho i ddeall, A gwerthfawrogi’n iawn Y pris a delaist, Sanctaidd Un, Er dwyn fy meiau’n llawn. Ai’r hoelion, O Waredwr, A’th glymodd Di i’r groes? Na, na, dy gariad ataf fi A wnaeth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 9, 2015

Rhof fy mywyd ger dy fron

Rhof fy mywyd ger dy fron Gan geisio y gwir, A thaenellu olew serch Fel fy moliant i ti. Gan aberthu, rhaid im roi Fy nghyfan o’th flaen; Iôr, derbynia aberth mawl Un â’i galon ar dân. Iesu, pa fath o rodd? Pa beth a rof I ffrind da heb ei ail, ac i frenin […]


Rhowch i’r Arglwydd

Rhowch i’r Arglwydd yn dragywydd Foliant, bawb sydd is y nen; Wele’r Iesu’n dioddef, trengi’n Aberth perffaith ar y pren; Concwest gafwyd, bywyd roddwyd, Mewn gogoniant cwyd ein Pen. Dynion fethant, Crist yw’n haeddiant, Ef yw’n glân gyfiawnder pur; Crist yr Arglwydd yn dragywydd Sy’n dwyn rhyddid o’n holl gur; Rhydd in’ bardwn; etifeddwn Fywyd, […]


Rhyfeddu ‘rwyf, O Dduw

Rhyfeddu ‘rwyf, O Dduw, dy ddyfod yn y cnawd, rhyfeddod heb ddim diwedd yw fod Iesu imi’n Frawd. Dwfn yw dirgelwch cudd yr iachawdwriaeth fawr, a’r cariad na fyn golli’r un o euog blant y llawr. Ni welodd llygad sant, ni ddaeth i galon dyn yr anchwiliadwy olud pell yn arfaeth Duw ei hun. Yn […]


Rwyf yn credu yn y Tad tragwyddol

‘Rwyf yn credu yn y Tad tragwyddol, Rwyf yn credu’n Iesu ei Fab, Rwyf yn credu hefyd yn yr Ysbryd – Tri yn Un yn ei gariad rhad. Credu rwyf iddo’i eni o forwyn, Ei ladd ar groes a’i gladdu yn y bedd; Fe aeth i lawr i uffern yn fy lle i, Ond fe […]