logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O Dad, dy dynerwch di

O Dad, dy dynerwch di Sydd yn toddi’m chwerwder i, O Dad, diolch am dy ras. O Dad, dy harddwch di Sy’n dileu fy hagrwch i, O Dad, diolch am dy ras. O Dad, diolch am dy ras. O Dad, diolch am dy ras. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, O Lord, your tenderness: Graham Kendrick © […]


O Dduw, mae du gymylau barn

O Dduw, mae du gymylau barn Yn bygwth uwch ein byd, A ninnau’n euog. O Dduw, fe dorrwyd deddfau clir Dy gariad – gwêl ein gwae, Bywydau’n deilchion. O trugarha, (dynion) O trugarha, (merched) O maddau’n bai, (dynion) O maddau’n bai, (merched) O adfer ni – bywha dy eglwys Iôr. (pawb) A llifed barn (dynion) […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

O godiad haul

O godiad haul Hyd ei fachlyd bob hwyrddydd, lesu ein Harglwydd Fydd fawr drwy’r holl fyd; Teyrnasoedd hollfyd Fydd dan ei reolaeth Trwy’r greadigaeth Fe genir ei glod. Boed i bob llais, a phob calon a thafod, Ei foli yn awr. ‘N un yn ei gariad, amgylchwn y byd, Dewch i ganu ei fawl. O […]


O llawenhewch! Crist sydd ynom

O llawenhewch! Crist sydd ynom, mae gobaith nefoedd ynom ni: mae’n fyw! mae’n fyw! mae’i Ysbryd ynom, O codwn nawr yn fyddin, codwn ni! Fe ddaeth yr amser inni gerdded drwy y tir, fe rydd i ni bob man sethrir dan ein traed. Marchoga mewn gogoniant, concrwn wrth ei ddilyn ef; fe wêl y byd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

O’r nef y daeth, Fab di-nam

O’r nef y daeth, Fab di-nam, i’r byd yn dlawd heb feddu dim, i weini’n fwyn ar y gwan, ei fywyd roes i ni gael byw. Hwn yw ein Duw, y Brenin tlawd, fe’n geilw oll i’w ddilyn ef, i fyw bob dydd fel pe’n anrheg wiw o’i law: fe roddwn fawl i’r Brenin tlawd. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Pa fawredd yw’r gogoniant hwn

Pa fawredd yw’r gogoniant hwn Ddewisodd ddod yn ddim? Cyfnewid gwychder nef y nef Am fyd mor dlawd a llwm. Daeth Duw yn un ohonom ni Tu hwnt i ddeall dyn; Rhyfeddu mwy a wnaf bob tro Y clywa’ i’r hanes hwn. Beth wnaf ond plygu glin; Addolaf ger dy fron A dyfod fel yr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 12, 2015

Pan gwyd ein Duw

Pan gwyd ein Duw drachefn Gwasgerir ei elynion; A ffy ei gaseion Oll o’i flaen ef. Pan gwyd ein Duw drachefn Gwasgerir ei elynion; A ffy ei gaseion Oll oi flaen. (Dynion) Y cyfiawn gaiff lawenhau, (Merched) A gaiff lawenhau, (Dynion) A gorfoleddu o’i flaen; (Merched) A gorfoleddu o’i flaen (Dynion) Cânt ymhyfrydu ynddo ef. […]


Popeth gwerthfawr fu

Popeth gwerthfawr fu yn fy mywyd i, Popeth mae y byd yn brwydro i’w gael, Pethau’n elw fu, ‘nawr yn golled sydd; Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Dy gael di, Iesu, gyda mi Yw’r trysor gorau sydd. Ti yw’m nod, ti yw’m rhan, Fy llawenydd i a’m cân, Ac fe’th garaf mwy. Un […]


Pwy all blymio dyfnder gofid

Pwy all blymio dyfnder gofid Duw ein Tad o weld ei fyd? Gweld y plant sy’n byw heb gariad, gweld sarhau ei gread drud: a phob fflam ddiffoddwyd gennym yn dyfnhau y nos o hyd; ein Tad, wrth Gymru, ein Tad, wrth Gymru, O trugarha! Gwnaethom frad â’r gwir a roddaist, buom driw i dduwiau […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 30, 2015

Sefyll wnawn gyda’n traed ar y graig

Sefyll wnawn Gyda’n traed ar y graig. Beth bynnag ddywed neb, Dyrchafwn d’enw fry. A cherdded wnawn Drwy’r dywyllaf nos. Cerddwn heb droi byth yn ôl I lewych disgiair ei gôl. Arglwydd, dewisaist fi I ddwyn dy ffrwyth, I gael fy newid ar Dy lun di. Rwy’n mynd i frwydro ’mlaen Nes i mi weld […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970